Wykład Eriki Lehrer | Ludowe przedstawienia Zagłady

Thursday  22 November  2018  3:00 PM    Thursday  22 November  2018 4:30 PM
Save Saved
Last update 23/11/2018
  11

Globalne migracje ludzi i rzeczy w XX i XXI wieku sprawiły, że „kulturowa autentyczność” – konstruowana także w odniesieniu do kultury materialnej – coraz bardziej wykracza poza ramy którejkolwiek konkretnej społeczności narodowej lub kulturowej.
W jaki sposób możemy, w tej nowej rzeczywistości, wypracować etyczny sposób opieki nad obiektami, zawierający wielość ich znaczeń i kontekstów, i przyczynić się do powstawania przyszłych – i zorientowanych na przyszłość – wspólnot, które rozpoznają te obiekty jako swoje dziedzictwo?
Próbując udzielić odpowiedzi na te pytania, Erica Lehrer zaprezentuje trzy rodzaje żydowskich artefaktów muzealnych, przedstawiających Zagładę, które mogą wydać się „dziwne”, „osobliwe”, „nieprzystające” w powojennej Polsce. Wykładowczyni omówi strategie kuratorskie, wspierające aktualne możliwości ich zrozumienia i tworzenia się nowych sieci relacji do i wokół nich. Przyjrzy się także konsekwencjom rozpoznania obiektu jako „własny” przez nową wspólnotę dziedzictwa.
Erica Lehrer, jako antropolożka kultury i kuratorka, specjalizuje się w powojennym dziedzictwie i kulturze żydowskiej oraz teorii muzealnej. Autorka wystaw i interwencji partycypacyjnych oferujących krytyczne spojrzenie na kolekcje muzealne. Wykłada na Concordia University w Montrealu, wspólnie z Angelą Failler kieruje projektem Thinking through the Museum: Difficult Knowledge in Public („Myślenie poprzez muzeum: trudna wiedza w przestrzeni publicznej”).
☛ Więcej informacji: www.laboratoriummuzeum.pl.
☛ Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Laboratorium muzeum
☛ Partner: Muzeum Warszawy
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Museum
Nearby hotels and apartments
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warsaw, Poland
28 rynek starego miasta, warsaw, poland
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warsaw, Poland
28 rynek starego miasta, warsaw, poland
Is this your event? Claim it now

Make sure your information is up to date. Plus use our free tools to find new customers.