Výstava „O sebe abstraktne“ výtvarník Leo Symon

Wednesday  24 April  2019  8:00 AM    Wednesday  24 April  2019 7:00 PM
Save Saved
Last update 25/04/2019
  2898

Recurring event

Výstava „O sebe abstraktne“ výtvarník Leo Symon
From 09 Apr 2019 to 09 Apr 2019
Go to the event

Výstava „O sebe abstraktne“ výtvarník Leo Symon
Agentúra AMYMON a kurátorka Ľudmila Pašková si Vás dovoľujú pozvať na výstavu " O sebe abstraktne " výtvarníka Leo Symona do BC Kerametal Office Gallery, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.
Názov výstavy: O sebe abstraktne
Vystavujúci: Leo Symon
Termín výstavy: od 9.4.2019 do 6.5.2019
Miesto: BC Kerametal veľká sála a foajé, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Kurátorka: Ľudmila Pašková
Výstava je organizovaná v rámci projektu OFFICE GALLERY.
Farba v digitálnej podobe je svetlo.
Jedna z výstižných definícií pre maľbu obrazov pomocou počítača je, že kým klasickými farbami maliar zachytáva svetlo, aby vytvoril obraz, tak pomocou počítača je to naopak - pomocou svetla z monitora si maliar vytvorí farby z ktorých potom komponuje obraz. Takto vytvorený obraz sa musí finalizovať na špecializovanom pracovisku, vybavenom špičkovou technikou pre tlač, tzv. Fine Art Print. Výsledkom takéhoto spracovania je obraz s garantovanou farbostálosťou, ochrannými prvkami pre povrch obrazu, ale aj proti neoprávneným kópiám.
Moja tvorba využíva ako médium počítač, kde základom pre výsledný obraz je matematická funkcia (algoritmus) a z nej si tvorím výrazové prostriedky (body, čiary, krivky, a pod.). Preddefinované funkcie sú iba nástrojom, hoci by sa dalo laicky nesprávne interpretovať takúto tvorbu ako "myslenie a tvorivosť" stroja.
Hlavnou témou mojich prác je večný pohyb a jeho relativita, ktorá je nám tak blízka a zároveň zložitá, ale len do okamihu, kým si nájdeme to svoje vysvetlenie aspoň pre časť toho nekonečného celku. Radi priraďujeme veciam a javom svoje konkrétne vnímanie a chápanie, čím sa snažíme zjednodušiť si orientáciu v zdanlivom chaose označovanom ako život. Z toho mála poznaného, aj keď hodne prežitého, vznikajú moje abstraktné obrazy, ako artefakt času a priestoru v ktorom boli vytvorené. Sú výsledkom nie len spracovania námetu do obrazovej podoby, ale sú aj vzorkou novodobých technológií, ktoré mi neustále ponúkajú nové možnosti v tvorbe. Tiež rád používam prirovnanie k elektronickej hudbe, kde takýto proces elektronizácie a neskôr digitalizácie prebiehal oveľa skôr.
V mnohých prácach sa často objavujú polámané, rozsypané, či nesúrodé objekty a vzápätí tvoriace sa nové, často celkom iné. Práve tak, ako to vidno v prírode. Motív pohybu je samozrejme všade prítomný – v myslení, v medziľudských vzťahoch, často komplikovaných, no v konečnom dôsledku vždy veľmi konkrétnych a s nevšedným rozuzlením, alebo voľne pozorovaný kdekoľvek v prírode, alebo vesmíre.
Tajomstvo, ktoré nás núti neustále niečo hľadať, aby nás napokon spojilo do akéhosi zväzku, či mnohých ďalších, tvoriacich spoločenstvá, nás aj často rozdeľuje. Preto je tajomstvo tak silným fenoménom v našom bytí, lebo nám poskytuje pocit slobody pri objavovaní, aby nás vzápätí uväznilo, keď odhalíme, že to všetko má pokračovanie v nekonečne.
Denne prežijeme tisíce podnetov, z ktorých mnohé vnímame ako abstrakt, hoci si to nemusíme uvedomovať. Je to však dostatočný materiál pre mňa, aby som sa pokúšal o ich zaznamenanie v podobe obrazu. Pozývam vás teda do sveta, ktorý je tichým, no o to foremnejším a farebnejším rozhovorom so mnou.
Leo Symon.
(*1956, Bratislava) žije a tvorí v Trnave. Sídlo má v Londýne (UK), odkiaľ koordinuje svoje medzinárodné aktivity.
Po štúdiu na vysokej škole technického zamerania pôsobil ako pedagóg na strednej a vysokej škole. Učil odborné predmety a neskôr aj informatiku. V súčasnosti pracuje ako počítačový špecialista na Univerzite sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave.
Takmer 40 rokov svojho života sa venoval výtvarnému umeniu a umeleckej fotografií popri zamestnaní. Od roku 1988 začal používať počítač ako prostriedok (médium) pre tvorbu, keďže má blízko k informatike. Boli to však práce zamerané profesijne na propagačné účely, podklady pre tlač a neskôr i pre reklamu vo vlastnej firme s výpočtovou technikou.
Za posledných 25 rokov sa digitálne technológie - softvér i hardvér výrazne zdokonalili, a preto sa tento typ média začal používať nielen na technické kreslenie, ale aj ako maliarske techniky s použitím rôznych podkladových materiálov. Ako príklad jeho digitálnej tvorby nájdete jeho obrazy portáloch vo svete, napríklad Redbubble, Pixels, Saatchi Art, Fineart America (www.leosymon.com). Spôsob maľovania je pomocou počítačovej myši, tabletu, dotykového pera, alebo priamo prstom na ploche monitora. Ukážky takejto práce nájdete na Internetových stránkach YouTube, po zadaní mena Leo Symon vo vyhľadávacom okienku.
V jeho tvorbe prevažuje vizuálna predstava - teda názor prostredníctvom tvarov a farieb v podobe abstraktných obrazov. Niekedy používa fotografiu ako zdroj farieb pre nový obraz (tzv. bodová grafika), ktorý ďalej spracúva prostredníctvom softvéru tak, že pôvodný obraz už nie je možné identifikovať. Jednoducho povedané vznikne nový obraz na základe farieb a odtieňov z ľubovoľnej fotografie... Druhú skupinu obrazov tvorí tzv. vektorová grafika, pri ktorej vzniká výsledný obraz skladaním čiar a vrstiev (niekedy až tisíc vrstiev) do výsledného obrazu. Pri prechodoch farieb je možné dosiahnuť mnohomiliónový počet farebných odtieňov. Takto pripravený obraz je veľmi náročný pre finálne spracovanie – tlač, ktorá sa realizuje ako Fine Art Print. Pre podklad sú použité rôzne materiály, ako napríklad papier, plátno, drevo, hliník a pod. Originály obrazov sú dodávané s certifikátom opatreným hologramom, ktorý sa nachádza aj na zadnej strane obrazu. Má jedinečné číslo, ktoré je možné evidovať v celosvetovej databáze. To znamená, že si ktokoľvek môže overiť na príslušnej webovej stránke, či takýto obraz existuje, koľko kópií bolo vytvorených, ako vyzerá, aký materiál bol použitý pre tlač, alebo tam môže byť uvedené aj meno majiteľa obrazu.
V ostatnom čase Leo Symon tiež experimentuje s efektom 3D, ktorý je založený na spracovaní obrazu vo viacerých vrstvách, aplikovaných na platňu s mikropolguľovitými plôškami (lentikulami)...
Výstavy za ostatné 4 roky:
- Ústí nad Labem (2015, ČR, samostatná)
- Kokořín (2016, ČR, samostatná)
- Praha (2016, Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky, samostatná)
- Viedeň (2015,“Spirit Of Art“, celosvetová, spoločná)
- Dallas (2017, Texas, USA, samostatná)
- Ottawa (2017, Kanada, samostatná)
- Londýn (2017, UK, spoločná)
- Slovensko (2018, ČSOB, klientské centrum Trnava)
- Galanta (2018, samostatná)
- Bratislava (2018, zimný Art Mix, spoločná)
- Stála výstava – Univrzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

photography
Nearby hotels and apartments
13 hours ago
Ružinovská, Ružinov, Bratislavský kraj, Slovensko
13 hours ago
Ružinovská, Ružinov, Bratislavský kraj, Slovensko