Motýlia TERAPIA vnútorného DIEŤAŤA III

COVID-19: many events have been canceled or postponed, please check with the organizer the event status.
Motýlia TERAPIA vnútorného DIEŤAŤA III
Image from stastnarovnovaha.sk
Wed 26 February 2020
Wednesday 26 February 2020
8:15 AM
Ended

Liečivý, zážitkový a harmonizačný prehlbujúci seminár pre terapeutov Motýlej terapie vnútorného dieťaťa, ktorý bude ukončený odovzdaním certifikátov.
Motýlia terapia je súhrn metód na rozpustenie energetických blokov, starých nefunkčných programov a vzorcov myslenia a správania v tele človeka. Tie sú uložené na reflexnej dráhe chrbtice na končatinách a zátylku hlavy. Jej súčasťou sú súvisiace metódy na liečenie podosobnosti vnútorného dieťa, nakoľko čistí a hojí celé obdobie vývoja plodu a detstva od počatia cez pôrod až do dovŕšenia siedmeho roka. Je to príjemná relaxačná metóda s vysokou účinnosťou pre osobný rozvoj a spirituálny rast s rodovými a karmickými presahmi. Tak ako pri iných metódach je i tu kľúčová osobnosť terapeuta.
Účinky:
Z hľadiska ľudského rozvoja je oslobodenie od zbytočných bremien kľúčové. Metamorfná technika rozpúšťa psychické a citové bloky nahromadenej energie z prenatálneho obdobia a získané životné vzorce premiena jednoduchým, príjemným, účinným a relaxačným spôsobom. Aplikáciou veľmi jemnej masáže – akoby dotykom krídiel motýľa – na reflexných zónach chodidiel, dlaní a hlave človek dostáva možnosť zbaviť sa negatívnych programov a tráum a rozpustiť ich. Tak začať využívať svoj plný potenciál a žiť poslanie, pre ktoré na tento svet prišiel.
Pridaná hodnota:
terapia energeticky vygumuje nepriaznivé vzorce, ktoré sa prenášali z generácie na generáciu. Keďže myslenie a správanie nielen matky, ale aj otca, vplýva na rozvoj plodu v tele matky a tieto skúsenosti sa prenášajú v bunkovej pamäti naprieč generáciami.
Taktiež okolnosti pôrodu a prvých rokov detstva. Dieťa v tom čase nemá plne vyvinuté vedomie, a tak vníma dianie v živote, ktorého je súčasťou, ako v hypnóze. Všetky zážitky si nahráva do podvedomia. Potom podľa nich žije, myslí, správa sa a rieši ich po celý život.
Zjednodušene povedané, motýlia terapia poskytuje elegantné oslobodenie sa od všetkých týchto programov v podvedomí. Je to uvoľnenie sa od minulosti, ktorá už človeku neslúži, ani ho nechráni, ale ho brzdí a zaťažuje.
Pre koho je určená:
pre deti i dospelých v každom veku, ideálna je pre tehotné mamičky a pre deti s rôznymi poruchami. Efektívne a natrvalo rieši i problémy takzvaných nechcených detí. Bloky sa prejavujú najčastejšie vo forme porúch správania, hyperaktivitou, agresivitou, depresiami, ADD, autizmom, a tak podobne. Taktiež zdravotnými problémami veľmi starého pôvodu – „dedičnými“ ochoreniami a tak ďalej.
Je veľmi účinná a pomáha aj pri akútnych životných a psychických krízach (rozvod, rozchod, smrť v rodine, odchod z práce, starostlivosť o ťažko chorého člena rodiny) a vážnych psychických a fyzických ochoreniach (depresia, hraničná porucha osobnosti, rakovina, stav po mozgovej príhode a infarkte, cukrovka…).
V obdobiach medzi aplikáciou terapií je veľmi efektívne pracovať s vnútorným dieťaťom človeka. Ak sa totiž v živote chce sám so sebou cítiť dobre, predovšetkým sa s ním musí dobre cítiť jeho vnútorné dieťa. Tak, ako s ním zachádzali, keď bol malý, tak zachádza sám so sebou a inými, keď už dospel. Preto tak, ako by chcel, aby sa s ním zachádzalo v detstve, musí sám so sebou zachádzať v dospelosti. Jediný, kto je dnes schopný jeho vnútornému dieťaťu doplniť jeho chronický emocionálny dlh, je on sám. Motýlia terapia vnútorného dieťaťa spočíva okrem iného v nácviku zručností, ako so sebou samým zachádzať vľúdne, nežne a láskavo.
Výsledok:
Viac sa dozviete, naučíte a prežijete na výcvikovom seminári.
Energe
tická výmena:
120 eur, z toho záloha 58 eur
Prihlášky:
silvia@StastnaRovnovaha.sk

728 Views - 26/02/2020 Last update
courses
bratislava , , , ,

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

bratislava , , , ,

Browse other venues in Melbourne
Discover now


Discover more events in bratislava , , , ,
Discover nowbratislava , , , ,


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. ŠŤASTNÁ ROVNOVÁHA
  2. Motýlia TERAPIA vnútorného DIEŤAŤA III
 
 
 
 
Your changes have been saved.