Zaufanie i kontrola. Rozwój w nurcie pedagogiki Gestalt

Saturday  16 March  2019  9:30 AM    Sunday  17 March  2019 3:00 PM
Save Saved
Last update 16/02/2019
  53

ZAUFANIE I KONTROLA. KTÓREGO WILKA KARMISZ?
warsztat rozwojowy w nurcie pedagogiki Gestalt.
Zapraszamy serdecznie na warsztat rozwojowy, który odbędzie się w dniach 16-17.03.2019 w Pracowni Działań Twórczych FaraRaRa w Lublinie.
Podejście Gestalt jest swoistym przewrotem kopernikańskim w pedagogice. Skupia się przede wszystkim na osobie pedagoga, dokładniej na jego samoświadomości, gdyż to ona stanowi podstawowe narzędzie „pracy”. Wynika to z fenomenologicznych założeń, że każda jednostka jest niepowtarzalnym bytem, a jedynym realnym obszarem poznania jestem ja sam oraz sposób w jaki buduję relacje ze światem – zarówno ożywionym (zwłaszcza społecznym, interpersonalnym), jak i nieożywionym. Celem życia w tym kontekście jest poznanie i wyrażanie samego siebie (autentyczność), umiejętność tworzenia i utrzymywania więzi pozwalających na głęboką wymianę emocjonalną oraz odnalezienie swojego miejsca w ludzkiej wspólnocie i Kosmosie. Celem pedagoga Gestalt jest tworzenie przestrzeni, w której każdy może odkrywać swój potencjał w tych obszarach.
Poznawanie siebie oznacza stopniowe budowanie świadomości siebie w 3 sferach – fizycznej, emocjonalnej i mentalnej. Punktem wyjścia są realne doświadczenia, które „tu i teraz”, dzięki kolejnym omówieniom budują wgląd w siebie, pozwalają poznać mocne i słabe strony, zasoby i ograniczenia. W pracy nie kierujemy się ocenami, uczymy się obserwować i akceptować to co jest. Innymi słowy nie tworzymy ideału do którego dążymy, z którym się porównujemy, identyfikujemy. Istotą tego, co robimy, jest umiejętność odnalezienia siebie w tym co jest i jakim jest, akceptowanie tego co zastane. Podstawową „kompetencją” jest więc zaufanie sobie.
Jednak by to osiągnąć potrzebujemy bezpiecznych relacji i przestrzeni, by móc uczyć się siebie. I taką właśnie możliwość chcemy stworzyć w ramach naszego warsztatu. Dzięki proponowanym doświadczeniom uczestnicy zdobędą większą świadomość siebie w 3 obszarach: autentyczność-więź-wspólnota i 3 sferach: fizycznej, emocjonalnej i mentalnej. Skupimy się przede wszystkim na sferze fizycznej i emocjonalnej, gdyż w naszym przekonaniu w obecnym świecie dominuje teoretyzujący intelekt, za to świadomość własnego ciała, emocji i potrzeb jest wyraźnie niedoceniana i marginalizowana. Prowadzi to do sytuacji, kiedy więcej wiemy o dopływach Nilu i rodzajach przydawek, a prawie nic o wpływie emocji na ciało i relacje czy nawet świadomości jakie emocje przeżywamy i czego potrzebuje nasze ciało. Podczas gdy to właśnie ciało i emocje zakorzeniają nas w świecie, są fundamentem na którym rozwija się nasza osobowość.
Naszą propozycję kierujemy przede wszystkim do osób, pracujących z innymi ludźmi – pedagogów, wychowawców, nauczycieli i przede wszystkim – rodziców. Znając i akceptując siebie, swoje umiejętności i ograniczenia, potrafiąc otwarcie komunikować swoje potrzeby, tworzymy fundament, na którym rozwijają się nasze dzieci i podopieczni.
Prowadzenie (bio poniżej):
Przemysław Różański - pedagog, trener PTP, psychoterapeuta Gestalt
Joanna Dominika Belzyt - pedagog, animator kultury, terapeuta zajęciowy, instruktor improwizacji ruchowej i symboliki ciała
cena warsztatu: 200zł do końca lutego, od marca - 250zł
(udział w warsztacie gwarantuje wpłata zaliczki 100zł na konto Fundacji:
Raiffeisen Polbank: 11 1750 0012 0000 0000 3394 4861
w tytule: Zaufanie i kontrola - imię i nazwisko)
zapisy: warsztaty.tantheo@gmail.com, 501704548
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń (wpłaty zaliczki na konto)
BIO:
Przemek Różański - pedagog, trener i psychoterapeuta Gestalt (http://www.psychoterapia.ebrodnica.pl/ )
na co dzień pracuje w specjalistycznej poradni MOP w Warszawie, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży oraz grupy superwizyjne dla pedagogów i psychologów szkolnych.
Jest również liderem fundacji SieChce z Brodnicy (https://www.facebook.com/Fundacja.SieChce/), w ramach której prowadzi Akademię Wolnej Edukacji, która w twórczy sposób łączy narzędzia pracy podejścia Gestalt z założeniami edukacji demokratycznej i teorią rozwoju integralnego. Prowadzi superwizje dla zespołów szkół demokratycznych (obecnie związany z Wolną Szkołą Wilanów oraz warsztaty z pedagogiki Gestalt.
Jest też koordynatorem cyklicznego wydarzenia Fiesta Humana, które tworzy przestrzeń do uczenia się integralności i grupowej samoregulacji w praktyce.
https://www.facebook.com/fiesta.humana/
Joanna Dominika Belzyt - pedagog, animator kultury, terapeuta zajęciowy, instruktor improwizacji ruchowej i symboliki ciała, doradca i coach dietetyczny, psychodietetyk
Obecnie instruktor tańca w Lublinie. Prowadzi systematyczne warsztaty improwizacji ruchowej i symboliki ciała CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ/PRZEPŁYW oraz śpiewu białego "Głos Serca".
Pracę z ciałem, głosem i rozwojem osobistym w nurcie filozofii Gestalt rozpoczęła w 2007 roku projektem warsztatów artystycznych "Rewia ulicy". Od tego czasu prowadzi badania, warsztaty, realizuje projekty i wystąpienia naukowe w kraju i za granicą. W 2018 roku wydała publikację naukową pt: "Podejście Gestalt w pedagogice. Wolność tworzenia świadomej rzeczywistości".
Do pracy z człowiekiem podchodzi holistycznie dbając o przestrzeń i odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

food country fairs party
Nearby hotels and apartments
FaraRaRa
Lublin, lubelskie, RP
FaraRaRa
Lublin, lubelskie, RP
Is this your event? Claim it now

Make sure your information is up to date. Plus use our free tools to find new customers.